header

ZAPRASZAMY DO AKREDYTOWANIA SIĘ NA 2. EDYCJĘ WODECKI TWIST FESTIWAL!

O akredytację podczas festiwalu mogą ubiegać się pracujący czynnie dziennikarze redakcji telewizyjnych, prasowych, radiowych, przedstawiciele mediów elektronicznych, agencji informacyjnych i fotograficznych oraz blogerzy.

W celu otrzymania akredytacji należy wypełnić formularz. 

 Regulamin i zasady procesu akredytacyjnego

1.     Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnegoo w podanym w regulaminie terminie. 
2.     Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.05.2019 roku. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
3.     Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostaną przekazane mailowo na wskazany adres kontaktowy.
4.     Akredytacje są bezpłatne.
5.     Liczba akredytacji jest ograniczona.
6.     Akredytacja zapewnia wstęp na festiwalowe koncerty (miejsca stojące) oraz umożliwia przeprowadzenie wywiadów z organizatorami i artystami występującymi na 2. Wodecki Twist Festiwal (do ustalenia z organizatorami festiwalu).
7.     W razie braku miejsc na festiwalowych koncertach organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia na salę, w której odbywa się koncert.
8.     Akredytacja umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami.
9.     Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie.
10.  Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.
11.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania.
12.  W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.
13.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dni oraz koncerty.